02/09/1391

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Peykan Tehran

2 : 0

هفته 7

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

60

85

89

90

92

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن