11/02/1398

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Perspolis Tehran

17:00

1 : 1

هفته 28

تعداد تماشاچی : 60000

رخداد های بازی

8

8

11

44

64

79

87

94

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن