01/12/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Pars Jonoubi Jam

18:30

2 : 0

هفته 19

تعداد تماشاچی : 16000

رخداد های بازی

11

23

38

64

84

92

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن