31/06/1397

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Naft Masjed Soleyman

18:45

2 : 1

هفته 7

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 150

رخداد های بازی

14

37

38

47

56

62

68

73

73

76

91

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21 66 20
17 65 15
66 78 9
40
12
5
8
23
7
6
4

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

19
33
77
9
18
15
20

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 53 33
23 53 32
6 46 11
7
21
26
3
5
14
2
40

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

30
25
32
17
33
4
22
27
11