02/06/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Sepidrood Rasht

20:15

2 : 0

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

54

59

70

72

80

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

30 48 9
13 46 10
90
88
8
1
4
22
69
11

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

18
28
44
77
9
19
10

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

18 57 10
17 77 8
11 84 70
34
23
2
66
13
21
77
33

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

70
24
3
14
1
10
67
8
99