22/01/1397

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Pars Jonoubi Jam

19:00

1 : 1

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 15500

رخداد های بازی

43

56

81

89

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 84 7
88
90
1
2
44
64 59 24
10 68 4
14
11
5

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

7
34
4
99
24
66
20

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
2
70
1
10 54 90
5 65 25
8
69
18 42 11
15
19

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
44
88
37
12
90
11
77
25