04/12/1396

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Saipa Tehran

15:00

2 : 0

هفته 24

ورزشگاه خانگی: Sardar Jangal

تعداد تماشاچی : 5340

رخداد های بازی

38

65

72

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
26
18
22
4
3
14 78 32
6 77 12
9 84 17
13
11

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
16
31
32
40
28
27
12
17

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
8
20 90 88
13 71 2
90
99
9
33
23 66 7
66
69

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

18
80
4
2
50
10
70
88
7