15/10/1396

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Esteghlal Khouzestan

16:30

3 : 2

هفته 18

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 400

رخداد های بازی

32

47

56

68

71

89

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
99
5
1
70 73 19
26 54 22
34
18
6
17 54 9
25

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
9
31
22
77
19
24

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
26
21
18
22
14
6 88 2
9
11
3
32 65 33

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

12
24
16
40
2
15
28
27
33