01/10/1396

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Naft Tehran

14:30

3 : 1

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Sardar Jangal

تعداد تماشاچی : 6500

رخداد های بازی

2

19

57

64

67

70

75

76

77

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 68 27
6
10
8
24 82 80
65
20
12
26
22

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

80
15
66
88
40
5
27

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
20
13
10 74 69
1
23 64 21
2
88
7 80 66
33
4

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

77
66
18
12
21
25
69
9