01/10/1396

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Peykan Tehran

14:00

1 : 1

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

19

38

47

53

72

80

86

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
8
4
45 71 91
12
90
14
7 88 26
2
10
20

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

1
19
26
33
88
13
23
91
40

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
8
1
11
5
37 67 9
3
10
7
23 83 19
21 50 75

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

92
4
17
24
9
75
19
28
22