29/08/1396

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Esteghlal Tehran

14:15

0 : 0

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 20000

رخداد های بازی

18

49

76

78

82

82

84

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11
2
4
10 75 9
22
24
20
5
88 65 16
90

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

13
7
16
30
1
9
17

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

47 79 70
7
9
6
33 46 23
14 63 27
88
73
5
8
3

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

27
23
44
70
17
61
18