24/08/1396

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Naft Abadan

15:15

1 : 1

هفته 12

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 550

رخداد های بازی

2

37

40

60

70

92

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

12
5
29
20
8
11
14
61
6
9 64 17
19 89 18

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

15
18
27
23
34
26
36
1
17

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
4
91 62 10
12
88
13 82 40
90 74 23
7
2
99
20

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
1
21
40
23
34
35
14
10