20/07/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Perspolis Tehran

17:00

1 : 3

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 24000

رخداد های بازی

16

19

25

34

39

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
3
2
70
11
18
90 65 5
44
77 80 25
15
88 89 69

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

5
12
38
26
21
25
37
69

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
9
5
6
77
18 62 88
30
11 72 29
4
23
17 56 14

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

2
88
12
29
40
25
26
14
3