04/07/1396

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Esteghlal Tehran

16:15

1 : 2

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Qods

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

27

53

55

68

85

86

91

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
2
22
5
20
7 62 24
18
88 87 6
14 46 23
90
21

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

6
23
19
24
70
16
30
9
13

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
46 58 88
10
70 71 9
4
1
12 77 7
44
24
69
33

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

77
6
18
21
2
88
7
9