24/06/1396

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Esteghlal Tehran

20:00

2 : 0

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 16000

رخداد های بازی

14

33

41

80

86

96

96

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 82 7
2
4
22
9
20
13 55 18
24
88 72 16
14
90

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

5
30
7
70
18
16
8
21
17

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 72 20
7
3
1
11
12
44
27 55 43
4
18
8 45 10

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

10
14
40
34
13
43
6
20