24/06/1396

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Siah Jamegan

19:00

1 : 1

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 15100

رخداد های بازی

76

77

86

87

92

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
47 62 17
7
3
61
18
70 76 6
23
5
8
11 80 10

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

9
1
6
36
17
73
10

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24
1
2
47
77 88 70
88 75 14
19
6
27
16
28

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
14
30
40
33
23
70