31/05/1396

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Teraktorsazi Tabriz

20:15

0 : 2

هفته 5

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 2350

رخداد های بازی

39

72

84

91

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11
1
10
2
47 80 70
6
88
19
27
16
28

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

77
32
40
29
22
70
30

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
21
18
14 76 17
3
2
6
33
1
9
11 85 10

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
22
12
24
17
32
15
28
5