27/05/1396

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Peykan Tehran

19:30

1 : 0

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Qods

رخداد های بازی

12

26

59

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
11
1
21 52 77
15
20
9 77 90
40 64 2
7
10
99

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
90
12
77
13
93
14
2

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 65 12
20 74 69
13 46 70
6
7
9
4
1
10
24
88

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

77
14
17
12
0
30
70
69