14/02/1396

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Naft Tehran

18:00

1 : 0

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 9000

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

سعاد وفاپيشه

رخداد های بازی

29

29

29

45

79

80

93

93

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
23 73 7
13
3
24
21
6
4
11 69 77

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
16
17
77
18
20
9
12

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
7 74 11
77
6
5
13 80 16
10
2
14
1
20 80 24

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
24
21
70
27
16
32
55