25/01/1396

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Siah Jamegan

18:00

1 : 1

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 9000

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

عليرضا ايلدروم

کمک داور دوم

مهدي الوندي

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

36

40

42

58

70

70

70

70

70

78

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
28 62 70
94
8 82 6
86
14
3
2
21
4
31

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

6
11
22
88
44
90
70

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40 66 6
15
8
16
5
29 67 19
17 89 77
20
44
10
4

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

22
77
32
23
19
6
2
24
7