11/01/1396

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Mashinsazi Tabriz

17:00

3 : 1

هفته 25

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

مهدي شفيعي

داور چهارم

کميل غلامي

رخداد های بازی

15

23

49

60

62

90

90

90

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 52 70
68 64 11
77
88
22
8
99 72 15
44
33
9
66

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
15
18
70
17

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 94 14
4
1
8
77 91 11
20 72 16
90
7
2
96
5

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
31
15
11
17
14
6