12/01/1396

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Gostaresh Foulad

17:30

1 : 1

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 4050

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

فرزاد بهرامي

داور چهارم

ناصر جنگي

رخداد های بازی

16

31

40

42

54

55

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10 90 14
70
16
77
5
7 76 37
12
29
8
61

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19
14
1
37
71
11
17
20
4

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
7
77 70 11
13
16
10
2
14
1
20
5

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
21
27
32
55
70