12/01/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Foolad Khouzestan

18:50

1 : 0

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 20000

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

61

71

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
10
4
7
21 79 77
3 89 30
22
18
15 81 88
5

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

30
17
88
70
27
40
32
77

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
2
22
33
17 83 14
28
24 89 11
74 56 88
18
3
9

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
30
19
15
88
14
90
13
8