20/12/1395

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Padide Khorasan

16:00

0 : 2

هفته 24

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

ياسر همرنگ

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

براتعلي مولوي

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

4

25

49

56

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
66
1
13 75 33
7
75 54 6
2
36 79 27
93
23
21

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

35
11
6
37
33
10
27

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 73 11
23
1
15
40
77
90
14 62 17
2
5
8

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
12
11
17
29
96
99