19/12/1395

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Naft Tehran

17:30

1 : 1

هفته 24

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 400

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

محمد عطايي

داور چهارم

علي باي

رخداد های بازی

38

57

60

66

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
7 79 14
2
10
23 69 21
77 84 9
3
24
4
11
12

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
34
70
14
21
6
9

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
7 81 9
12
30 74 11
6
18
24
27 86 70
2
3
23

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
22
70
9
19
33
20