29/11/1395

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Saba Qom

16:00

0 : 0

هفته 22

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 400

داوران

داور اول

محمد رضا فغاني

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

ايوب غلامزاده

داور چهارم

مهدي مرجان زاده

رخداد های بازی

35

46

74

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 43 14
23
55
15
6
47 77 75
20
18
7
68
79 92 9

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

2
14
27
30
75
12
10
22
9

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
21
37 69 45
88
19
3
2
14
10 85 32
90
11 58 24

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

1
45
32
40
23
7
24