21/11/1395

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Mashinsazi Tabriz

16:00

0 : 3

هفته 21

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 3500

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

حسن انتظاري

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

پيمان فرخي مهر

رخداد های بازی

17

37

39

49

78

79

80

83

86

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
3 57 77
68 68 15
5
99
17 42 11
8
1
44
33
9

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
77
2
66
13
21
22
15
70

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
8 44 80
3
23
88
21
9 55 37
14
27
5
6 48 10

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
37
10
1
80
77
70
55
39