14/11/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Padide Khorasan

15:30

2 : 1

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

تورج عيوض محمدي

کمک داور دوم

حميد غمزه

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

39

78

93

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
35
6
5
2
36
93 67 13
23 29 7
24 46 66
10
21

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

66
1
13
7
37
99
11

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 72 27
2
70 75 11
45
4
17
30
7
24
3 82 5
23

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
5
27
32
33
96
22