08/11/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Peykan Tehran

16:50

3 : 2

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 7000

داوران

داور اول

موعود بنيادي فر

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

کوپال ناظمي

رخداد های بازی

13

15

21

36

60

80

87

88

92

93

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
4
1
5
8
20 77 2
90
40 89 17
14 15 15
7
99

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
31
15
91
11
17
2
96

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
77 90 90
33
1
21
24
74 61 88
18
3
17 83 13
9

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
22
28
88
14
90
13