03/11/1395

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Saba Qom

14:00

0 : 0

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

حميد غمزه

داور چهارم

کميل غلامي

رخداد های بازی

12

91

93

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
55
15
6
27 82 10
18
14
7 93 75
68
9 67 30
20

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

2
10
35
24
75
21
25
17
30

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
6
11
68 62 66
17 53 77
5
30
88 88 44
33
70
9

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

77
15
66
13
27
1
44