29/10/1395

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Zobahan Isfahan

15:00

0 : 0

هفته 17

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 473

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

تورج عيوض محمدي

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

41

87

93

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
7
12
11 88 14
30
6
24 44 19
27 81 70
2
3
23

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

22
70
14
26
19
33
20

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
37 79 8
18
88
20
24 87 7
2
4
5
10 68 11
90

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
1
11
32
23
19
7