28/10/1395

جزییات مسابقه

Saba Qom - Peykan Tehran

15:30

1 : 0

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 180

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

عليرضا ايلدروم

کمک داور دوم

جعفر مهاجر

داور چهارم

پيمان فرخي مهر

رخداد های بازی

38

55

82

86

90

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23
4
1
40
90
14 61 96
7
99 56 77
5
8

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

15
11
77
17
96

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
55
15
6
18 59 30
14
27 71 10
7
68
9 81 12
20

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

5
2
24
12
21
10
30