23/10/1395

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Esteghlal Tehran

16:35

0 : 1

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 7000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

علي ميرزابيگي

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

9

13

14

16

23

60

70

93

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
77
2
22
33
8
28 77 17
24
88
9 91 21
90

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

1
74
18
3
17
13
21

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
2
10
23
77
3
24
14 81 70
9
12
13

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
17
19
70
6
34
40