12/09/1395

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Peykan Tehran

15:30

3 : 0

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

مرتضي کاظميان

داور چهارم

حسين زياري

رخداد های بازی

24

59

82

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 74 9
23
1
5
8
90
3
7
2
99 56 17
6 62 20

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
10
31
17
20
40
14

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
7 90 17
12
11 86 70
30 82 14
6
24
3
23
20
18

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

22
70
14
26
17
33