12/09/1395

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Padide Khorasan

14:00

1 : 1

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

محمد حسين زاهدي فر

کمک داور اول

اسد حاج محمد

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

29

38

62

91

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
35
13 77 9
4
27 68 36
6 53 24
2
8
7
23
10

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

9
1
5
37
36
24
21

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 61 13
4
17
77 86 20
24
5
16
10
2
1
6

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

21
25
28
13
20