11/09/1395

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Sepahan Isfahan

14:30

2 : 1

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Gostaresh

تعداد تماشاچی : 150

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

مهدي مرجان زاده

رخداد های بازی

12

28

39

45

45

53

82

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
17
8 74 7
21
26 63 10
55
1
9 61 37
6
33
23

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
37
10
70
99
27
77

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10
70 81 77
14
16 18 7
12
5
29
9 72 37
8
61

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

7
6
33
37
80
2
77