06/08/1395

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Teraktorsazi Tabriz

14:45

0 : 2

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Gostaresh

تعداد تماشاچی : 3500

داوران

داور اول

رضا مهدوي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

32

42

47

56

71

80

83

90

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 79 77
4
17
7
6
5
13 84 16
10
2
14 46 24
1

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

77
24
20
25
16
21

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10 48 7
70 82 80
14
16
5
1
29
9 51 11
8
61

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
7
11
6
80
2
77