06/08/1395

جزییات مسابقه

Saba Qom - Padide Khorasan

16:45

2 : 3

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 120

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

رحيم شاهين

کمک داور دوم

حمزه علي سليمي

داور چهارم

وحيد کاظمي

رخداد های بازی

18

28

30

48

60

76

81

85

94

95

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
3 55 10
1
13
4
6
5
36 72 8
7
24
27 48 75

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

35
37
75
2
8
10
21

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
70
1
2 61 21
6
10
77 64 14
18 47 75
7
16
20

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

75
14
21
27
22
9
88