06/08/1395

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Peykan Tehran

14:30

1 : 4

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Dedicated Tractor

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

علي صفايي

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

سجاد طوري

داور چهارم

شاهو اصلاني

رخداد های بازی

6

10

12

24

25

29

71

71

86

89

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23 92 9
4
1
77 77 20
90
3
14
7
2
99 64 11

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
31
11
17
20
40
6

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 73 18
6
3
2
8
30
20 71 14
23 74 27
9
17

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

14
1
13
21
27
16
18