30/07/1395

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Mashinsazi Tabriz

16:45

3 : 0

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 5000

داوران

داور اول

محمد رضا فغاني

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

فرزاد بهرامي

داور چهارم

محمد رضا تارخ

رخداد های بازی

58

61

71

74

83

89

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
10
6
2 70 17
1
8
5 68 3
20
37
55
23 69 16

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

3
18
13
30
27
17
16

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
15
8 92 12
5
7
6
14 51 9
20
11 91 18
4
17

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

9
12
33
2
18
3
10