26/06/1395

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Esteghlal Tehran

17:00

0 : 0

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 75000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

محمدرضا منصوري

داور چهارم

بيژن حيدري

رخداد های بازی

13

22

69

70

89

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11 81 17
2
33
21
15
3
1
88 92 74
14
9

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
22
20
8
74
17
90

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 91 8
13
4
70 85 80
9
1
10
11
18
77
15 70 22

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
17
23
8
80
22
44