21/05/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Naft Tehran

20:30

2 : 2

هفته 4

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

حسن اکرمي

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

20

22

37

75

80

93

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 64 70
2
10
23
6 78 4
13 79 3
77
19
11
12
34

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
3
70
74
9
4
40

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
2
70 67 11
6 64 22
8
4
12
18
5
7
24 64 23

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
23
22
33
20
9
3