05/05/1395

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Padide Khorasan

20:30

0 : 1

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 2250

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

ايوب غلامزاده

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

علي صفايي

رخداد های بازی

18

41

44

89

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
35
13 83 27
4
6
2
7
23
24
10
21 35 75

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

3
1
27
5
37
75
8

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
3
10
9 56 17
2
21 64 4
1
5
6
33 72 11
23

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

17
7
11
77
19
4
27