لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 فولاد خوزستان 0 سپيدرود رشت 1 1397/08/19 15:30
week 27 سپيدرود رشت 1 فولاد خوزستان 2 1398/02/06 17:15
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 فولاد خوزستان 2 سپيدرود رشت 1 1396/09/09 15:00 غدیر
week 29 سپيدرود رشت 0 فولاد خوزستان 0 1397/02/02 18:00 سردار جنگل