برنامه بازی ها - Primier League 2021-02


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

0 - 0

Naft Masjed Soleyman

1400/07/27 16:00

Padide

0 - 0

آلومينيوم اراک

1400/07/27 16:00

Naft Abadan

0 - 1

Zobahan Isfahan

1400/07/28 18:00

Foolad Khouzestan

1 - 3

Perspolis Tehran

1400/07/30 18:00

Gol Gohar

4 - 1

Teraktorsazi Tabriz

1400/07/28 16:00

Esteghlal Tehran

1 - 0

Havadar Tehran

1400/07/28 18:00

Nasaji Mazandran

1 - 0

Fajr Sepasi

1400/07/27 15:30

Sepahan Isfahan

2 - 0

1400/07/27 18:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

0 - 3

Sepahan Isfahan

1400/08/02 16:00

-

Padide

1400/08/02 16:00

آلومينيوم اراک

3 - 0

Foolad Khouzestan

1400/08/05 18:00

Havadar Tehran

0 - 2

Peykan Tehran

1400/08/03 16:00

Zobahan Isfahan

0 - 2

Esteghlal Tehran

1400/08/03 18:00

Fajr Sepasi

0 - 1

Gol Gohar

1400/08/03 16:00

Teraktorsazi Tabriz

3 - 0

Naft Abadan

1400/08/03 18:00

Perspolis Tehran

2 - 1

Nasaji Mazandran

1400/08/05 18:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Padide

-

Naft Masjed Soleyman

1400/08/08 18:00

Esteghlal Tehran

-

Teraktorsazi Tabriz

1400/08/08 18:00

Naft Abadan

-

Fajr Sepasi

1400/08/08 18:00

Sepahan Isfahan

-

Havadar Tehran

1400/08/08 18:00

آلومينيوم اراک

-

Perspolis Tehran

1400/08/10 16:00

Foolad Khouzestan

-

1400/08/10 18:00

Gol Gohar

-

Nasaji Mazandran

1400/08/10 18:00

Peykan Tehran

-

Zobahan Isfahan

1400/08/10

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

-

Padide

1400/08/14 16:00

Teraktorsazi Tabriz

-

Peykan Tehran

1400/08/14 16:00

Fajr Sepasi

-

Esteghlal Tehran

1400/08/14 16:00

Zobahan Isfahan

-

Sepahan Isfahan

1400/08/14 18:00

-

آلومينيوم اراک

1400/08/15 16:00

Nasaji Mazandran

-

Naft Abadan

1400/08/15 16:00

Perspolis Tehran

-

Gol Gohar

1400/08/15 16:00

Naft Masjed Soleyman

-

Foolad Khouzestan

1400/08/15 18:00