برنامه بازی ها - League Division 1 2021-02


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

-

Pars Jonoubi Jam

1400/07/24 15:15

Malavan Anzali

2 - 0

Arman Gohar Sirjan

1400/07/24 15:15

Saipa Tehran

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1400/07/24 15:15

خيبر خرم آباد

1 - 0

شهرداري آستارا

1400/07/24 15:30

Mashinsazi Tabriz

0 - 4

شهرداري همدان

1400/07/25 15:30

استقلال ملاثاني

2 - 2

Raika Babol

1400/07/25 17:00

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 2

Qashqaei Shiraz

1400/07/25 17:00

خوشه طلايي ساوه

1 - 0

Vista Tourbin

1400/07/25 15:30

بادران تهران

-

Mes Kerman

1400/07/25 15:15

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

1 - 0

مس شهر بابک

1400/08/01 15:00

Pars Jonoubi Jam

1 - 4

خيبر خرم آباد

1400/08/01 17:00

شهرداري آستارا

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/08/01 15:00

Esteghlal Khouzestan

1 - 1

بادران تهران

1400/08/01 17:00

Qashqaei Shiraz

1 - 0

Saipa Tehran

1400/08/01 15:00

Vista Tourbin

0 - 0

استقلال ملاثاني

1400/08/01 15:00

شهرداري همدان

0 - 0

Malavan Anzali

1400/08/01 15:00

Arman Gohar Sirjan

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/08/01 15:00

Raika Babol

2 - 0

Mashinsazi Tabriz

1400/08/01 14:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Arman Gohar Sirjan

-

شهرداري همدان

1400/08/09 14:45

Malavan Anzali

-

Qashqaei Shiraz

1400/08/09 14:45

بادران تهران

-

Vista Tourbin

1400/08/09 14:45

Saipa Tehran

-

Mes Kerman

1400/08/09 14:45

Mashinsazi Tabriz

-

شهرداري آستارا

1400/08/09 14:45

خوشه طلايي ساوه

-

مس شهر بابک

1400/08/09 15:00

خيبر خرم آباد

-

Esteghlal Khouzestan

1400/08/09 15:00

شاهين شهرداري بوشهر

-

Raika Babol

1400/08/09 15:30

استقلال ملاثاني

-

Pars Jonoubi Jam

1400/08/09 15:30