لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 شهداي بابلسر 0 سپيدرود رشت 0 1400/10/14 14:00
week 22 سپيدرود رشت 0 شهداي بابلسر 1 1401/02/14 16:45