لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ملوان بندر انزلي 2 پيکان تهران 0 1402/06/29 17:45
week 20 پيکان تهران 1 ملوان بندر انزلي 0 1402/12/23 18:45
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 پيکان تهران 1 ملوان بندر انزلي 0 1401/05/21 19:00
week 16 ملوان بندر انزلي 1 پيکان تهران 0 1401/10/29 15:00
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 پيکان تهران 1 ملوان بندر انزلي 0 1393/06/28 18:30
week 24 ملوان بندر انزلي 1 پيکان تهران 1 1394/01/18 17:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 پيکان تهران 1 ملوان بندر انزلي 0 1391/08/27
week 32 ملوان بندر انزلي 0 پيکان تهران 0 1392/01/23
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پيکان تهران 1 ملوان بندر انزلي 1 1389/05/23
week 21 ملوان بندر انزلي 2 پيکان تهران 0 1389/11/16
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 پيکان تهران 4 ملوان بندر انزلي 0 1388/05/30
week 20 ملوان بندر انزلي 0 پيکان تهران 1 1388/09/26
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 پيکان تهران 3 ملوان بندر انزلي 1 1387/06/28
week 24 ملوان بندر انزلي 1 پيکان تهران 1 1387/11/11
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پيکان تهران 0 ملوان بندر انزلي 1 1386/08/24
week 31 ملوان بندر انزلي 0 پيکان تهران 1 1387/02/16
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 پيکان تهران 1 ملوان بندر انزلي 1 1385/06/31
week 18 ملوان بندر انزلي 0 پيکان تهران 0 1385/11/20
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ملوان بندر انزلي 1 پيکان تهران 0
week 24 پيکان تهران 2 ملوان بندر انزلي 1
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 پيکان تهران 4 ملوان بندر انزلي 0 1381/10/06
week 22 ملوان بندر انزلي 1 پيکان تهران 0 1382/02/21