لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 شاهين بندر عامري بوشهر 0 فولاد نوین اهواز 1 1400/10/06 14:00
week 20 فولاد نوین اهواز 0 شاهين بندر عامري بوشهر 0 1401/01/30 20:15