لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 ون پارس نقش جهان 1 فولاد نوین اهواز 0 1400/09/06 15:00
week 16 فولاد نوین اهواز 0 ون پارس نقش جهان 0 1400/12/20 15:00